Nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ hằng năm, chú trọng đảm bảo đủ biên chế, thành phần, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban CHQS Thành phố chủ động tham mưu với Đảng bộ, chính quyền Thành phố về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, phù hợp đặc điểm địa phương; bố trí vào lực lượng DQTV những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở.Trung đội tự vệ Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Tây Bắc thực hành huấn luyện năm 2020.


Tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Thành phố quan tâm, chú trọng đăng ký, quản lý, xây dựng lực lượng, bảo đảm đủ số lượng, tổ chức, biên chế... Quá trình đăng ký, tuyển chọn được tiến hành làm kỹ từng bước, làm đến đâu chắc đến đó, tổ chức kết nạp hoặc cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Trong công tác huấn luyện hằng năm, Ban CHQS Thành phố đặc biệt coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế; tổ chức xây dựng kế hoạch, tập huấn bồi dưỡng, chuẩn bị công tác huấn luyện thực hiện nghiêm túc, 100% giáo án được phê duyệt trước khi lên lớp. Trong quá trình huấn luyện, coi trọng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ kỹ thuật và chiến thuật, lý thuyết gắn với thực hành..., năm 2019, Ban CHQS Thành phố đã tổ chức huấn luyện chiến đấu cho toàn bộ 102 đơn vị dân quân tự vệ, quân số tham gia hơn 98%, kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá và giỏi...


Phát huy cao nhất vai trò lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS Thành phố chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tự vệ ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy rừng... 100% xã, phường, tổ dân phố xây dựng được quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; sẵn sàng cơ động, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, luôn sâu sát cơ sở, bám dân, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Từ năm 2019 đến nay, lực lượng DQTV đã thực hiện hàng nghìn ngày công, với sự tham gia của hàng trăm chiến sĩ giúp người dân vùng khó khăn khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức chữa cháy 8 vụ, bố trí lực lượng cùng đơn vị chức năng tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi...


Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Thành phố đang tập trung quán triệt và tổ chức triển khai quy trình tuyển chọn lực lượng DQTV bảo đảm chất lượng về mọi mặt; xây dựng Ban CHQS phường, xã, cơ sở tự vệ vững mạnh toàn diện, trẻ hóa đội ngũ cán bộ; tổ chức huấn luyện thường xuyên để từng cán bộ, chiến sỹ được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kỹ thuật tác chiến...

Tìm kiếm theo ngày