Nâng cao chất lượng dân số ở Mường Giàng

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

Những năm qua, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi dân số của người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn xã.

                          

           

Bác sỹ Trạm Y tế xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) tuyên truyền, vận động nhân dân

thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

             

Xã Mường Giàng hiện có 14 bản, xóm, với hơn 2.800 hộ dân, chủ yếu là các dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Kháng, La Ha. Thời gian qua, trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3. Riêng năm 2019, toàn xã có 12 cặp tảo hôn, 19 trường hợp sinh con thứ 3, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại giảm so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do, một bộ phận người dân còn có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, có con trai để nối dõi tông đường... Trước thực trạng trên, Trạm Y tế xã Mường Giàng đã tham mưu cho UBND xã triển khai công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đến các bản, xóm. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, như: Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt của đoàn thể, nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp khi người dân đến khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã... Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách DS-KHHGĐ; tác hại của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Ngoài ra, phối hợp với các trường học, tuyên truyền lồng ghép về sức khỏe sinh sản vị thành niên trong các buổi hoạt động ngoại khóa... Nhờ vậy, gần 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn xã không có trường hợp nào tảo hôn; chỉ có 7 trường hợp sinh con thứ 3.

             

Hiện nay, 14/14 bản, xóm của xã có CTV dân số kiêm y tế bản. Hằng tháng, Trạm Y tế xã tổ chức giao ban với các CTV dân số để nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo. Chị Hoàng Thị Loan, cán bộ chuyên trách dân số Trạm Y tế xã Mường Giàng, cho biết: Trong hoạt động, Trạm đã hướng dẫn các CTV dân số phương pháp rà soát, thống kê các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, số trường hợp sinh con một bề, những trường hợp có ý định sinh con thứ ba hoặc tảo hôn... Qua đó, có biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách dân số.

             

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã còn phối hợp với Hội LHPN xã thành lập câu lạc bộ điểm “3 không” (không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống và không sinh con thứ 3) tại bản Pom Mường, sau đó nhân rộng thêm 13 câu lạc bộ ở các bản, xóm khác trên địa bàn. Hằng năm, các câu lạc bộ tổ chức cho các thành viên ký cam kết thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không”; duy trì sinh hoạt đều đặn, tạo môi trường cho chị em chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, động viên nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

             

Thời gian tới, xã Mường Giàng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ CTV dân số các bản, xóm... phấn đấu 68% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm thiểu tỷ lệ tảo hôn, sinh con thứ 3... góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn xã.

Tìm kiếm theo ngày