Nà Bó phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Nà Bó (Mai Sơn) đã tập trung chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, ban quản lý bản hướng dẫn, tuyên truyền và huy động nhân dân tích cực tham gia, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó (Mai Sơn).

Ảnh: PV

 

Về xã Nà Bó, chúng tôi được chứng kiến nơi đây đang có nhiều thay đổi, những tuyến đường được bê tông hóa, nhiều công trình xây dựng khang trang... Tiếp chúng tôi, ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Đến nay, xã Nà Bó đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 5 tiêu chí (giao thông, thủy lợi, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), xã đang tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện.

 

Điểm nổi bật trong thực hiện xây dựng nông thôn mới là xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác; ưu tiên phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Năm 2019, xã đã trồng gần 460 ha mía nguyên liệu cung cấp cho Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; 10 ha chanh leo và 8 ha thanh long ruột đỏ liên kết tiêu thụ thông qua hợp tác xã Ngọc Hoàng. Đặc biệt, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng 2 vụ bí cô tiên, trồng hơn 12 ha cỏ để nuôi bò nhốt chuồng; một số hộ đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao và tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ. Cùng với đó, xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, phân công các nhóm công tác đến 17 bản hướng dẫn nhân dân hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ xóa được 13 nhà tạm. Các nhóm hướng dẫn các hộ dân sắp xếp, chỉnh trang 718 nhà; tu sửa, làm mới 359 nhà vệ sinh, nhà tắm, 680 m hàng rào, đào 42 hố rác tập trung, khơi thông gần 4 km cống rãnh, vận động 37 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn; giúp 35 hộ cải tạo vườn tạp bằng phương pháp chiết, ghép cây ăn quả; các hộ dân đã chủ động góp tiền, công lao động và hiến đất bê tông 7 km đường giao thông nông thôn.

 

Dẫn chúng tôi đi trên con đường mới được bê tông hóa, ông Lò Văn Long, Trưởng bản Trung Thành phấn khởi cho biết: Bản mới được sáp nhập từ bản Sản và bản Huổi Dương. Hiện cả bản có 103 hộ, 432 khẩu đồng bào dân tộc Thái. Sau khi sáp nhập, bà con rất phấn khởi, đoàn kết tham gia phong chào xây dựng nông thôn mới. Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân bản Trung Thành đã góp tiền, công lao động, hiến đất đổ bê tông hơn 1,4 km đường nội bản.

 

Theo Chủ tịch UBND xã, khó khăn lớn nhất hiện nay của Nà Bó là huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ xóa 50 nhà tạm cho các hộ dân trên địa bàn và còn 22 km đường liên bản, ngõ xóm đã được bà con các bản đã đăng ký đổ bê tông, nhưng còn đang chờ huyện hỗ trợ xi măng

 

Để về đích nông thôn mới theo đúng tiến độ, Đảng ủy, chính quyền xã Nà Bó đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, mong muốn tỉnh, huyện sớm hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh để nhân dân các bản hoàn thành việc làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông.

Tìm kiếm theo ngày