Mường La phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Với gần 100% tổng nguồn vốn được ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Mường La (Agribank Mường La) đã triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ nông dân, HTX tiếp cận với nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.Từ nguồn vốn vay Agribank Mường La, gia đình chị Lò Thị Mai, bản Nà Lốc,

thị trấn Ít Ong đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh đại gia súc.


Trao đổi với ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Agribank Mường La được biết: Agribank Mường La đã tập trung nguồn vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, trong đó đối tượng vay là các doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến sản phẩm nông sản và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, các hộ gia đình phát triển chăn nuôi đại gia súc... Đến nay, tổng dư nợ Chi nhánh quản lý đạt 368 tỷ đồng, với 3.862 khách hàng vay vốn. Trong đó, tín dụng đối với hộ dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn chiếm 99,7% tổng dư nợ. Đa số khách hàng đều chấp hành tốt các quy định cho vay theo thỏa thuận hợp đồng, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, bằng nhiều biện pháp tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn, Agribank Mường La đã đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.


Để nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, Agribank Mường La luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phân tích, đánh giá, triển khai các gói tín dụng phù hợp. Tập trung điều hành cơ chế kinh doanh theo hướng chủ động, linh hoạt, hiệu quả; niêm yết công khai mức lãi suất, các chương trình cho vay, thủ tục, điều kiện vay vốn, đối tượng cho vay theo quy định tại trụ sở các xã trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt việc tuyên truyền nguồn vốn cho vay theo Nghị định 55 và Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX và các dự án sản xuất, kinh doanh, phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, nuôi và khai thác thủy sản gắn với phát triển du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La; ưu tiên các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Cùng với giải ngân kịp thời các nguồn vốn cho vay, Agribank Mường La tập trung làm tốt công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành lập 79 tổ vay vốn tại các bản, với 2.660 thành viên, tổng dư nợ thông qua các tổ vay vốn trên 143 tỷ đồng.


Gia đình chị Lò Thị Mai, bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, khách hàng nhiều năm vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc. Trước đây, kinh tế gia đình chị rất khó khăn, năm 2008, chị vay 50 triệu đồng từ Agribank Mường La mua 5 con bò sinh sản, sau gần 5 năm, đàn bò luôn duy trì hơn chục con. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ bò thịt trên địa bàn tăng, năm 2012, sau khi trả hết lãi và gốc, gia đình chị tiếp tục vay 700 triệu đồng chuyển từ chăn nuôi sang kinh doanh trâu, bò thịt và bò giống, đã phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn vay, trung bình mỗi năm thu lãi hơn 200 triệu đồng và tạo việc làm cho từ 3-5 lao động địa phương. Chị Mai chia sẻ: Từ việc phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn vay, đầu năm nay, gia đình được Agribank Mường La tạo điều kiện cho vay thêm 2 tỷ đồng để đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh.


Có thể khẳng định, bằng việc tập trung ưu tiên cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn từ Agribank Mường La đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ nông dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Tìm kiếm theo ngày