Mường Giôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 17 tháng 06 năm 2020

Đến thời điểm hiện tại, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) đã thực hiện xong 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2021 cán đích nông thôn mới.Nông dân xã Mường Giôn chăm sóc cây ăn quả.


Theo các thông tin từ ông Tòng Văn Hiên, Phó Chủ tịch UBND xã, Mường Giôn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010; xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, xã căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Mường Giôn cùng chung sức xây dựng NTM”... Sau 10 năm (2010-2020), xã đã huy động hơn 89 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước 72 tỷ 332 triệu đồng), còn lại nhân dân đóng góp để xây dựng hạ tầng cơ sở; đầu tư xây dựng các tuyến đường nông thôn; quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa... Riêng tiêu chí thủy lợi, xã đã huy động các nguồn vốn, bố trí kiên cố hóa các loại phai đập, kênh mương..., từ năm 2010 đến nay, đã có 12 đập, 15 km kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo tưới tiêu thuận lợi, chủ động cho 97,4 ha lúa... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, năm 2019, thu nhập bình quân đạt 25,3 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 13,8%. Với mục tiêu thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm 2020, Mường Giôn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân; duy trì chăn nuôi 8.305 con gia súc, 51.791 con gia cầm, thâm canh 556 ha lúa nước, chăm sóc tốt hơn 100 ha cây ăn quả. Mường Giôn đã đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với 4 sản phẩm nông nghiệp: Nếp pỏm, trám đen, chuối tiêu cấy mô và vịt cổ xanh.


Phiêng Mựt là một bản có phong trào xây dựng NTM khá của địa phương. Trước đây, các tuyến đường nội bản chủ yếu là đường đất, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa... Khi có chủ trương đổ bê-tông các tuyến đường giao thông nội bản, Chi bộ, Ban quản lý bản và các tổ chức đoàn thể bản đã khẩn trương vào cuộc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trong bản hiến đất, góp ngày công, nguyên vật liệu làm đường giao thông. Kết quả, bà con đã tự nguyện hiến hơn 1.000 m² đất, góp trên 100 ngày công lao động. Đến nay, 100% tuyến đường nội bản đã được đổ bê-tông phẳng phiu, chắc chắn. Ông Lò Văn Mỷ, một người dân trong bản cho hay gia đình ông đã hiến 100 m² đất; đồng thời, vận động các thành viên trong gia đình mở rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; gia đình ông hiện nuôi 3 con bò, 4 con trâu, thâm canh 10.000 m² lúa nước...


Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM còn lại, nếu chỉ dựa vào nội lực là chưa đủ, Mường Giôn rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước hỗ trợ xi-măng làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân và HTX trên địa bàn; mở các lớp đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn...

Tìm kiếm theo ngày