Mường Giàng giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

Ngày 08 tháng 08 năm 2019

Mường Giàng là xã đầu tiên của huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Từ đó đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tập trung duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt.Nông dân xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện.


Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã chú trọng chỉ đạo thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao các tiêu chí của từng năm, quan tâm những tiêu chí đã hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững; xây dựng kế hoạch thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, tập trung vào các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường, hệ thống chính trị. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...


Trong phát triển kinh tế, Mường Giàng tập trung quy hoạch các vùng sản xuất; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân; hướng dẫn hàng trăm hộ dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thâm canh lúa nước, trồng cà phê, cải tạo vườn tạp (ghép cành cây nhãn, xoài); trồng cỏ voi, nuôi bò nhốt chuồng, nuôi cá ao, cá lồng... toàn xã hiện có gần 60 ha cây sa nhân, gần 100 ha cây ăn quả các loại; duy trì hoạt động 5 HTX thủy sản theo Luật HTX năm 2012; vận động nhân dân khai thác hiệu quả 360 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng đánh bắt trên 300 tấn/năm; chăn nuôi gần 3.000 con trâu, bò...


Ngoài duy trì, nâng cao tiêu chí thu nhập, Mường Giàng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các tiêu chí môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa... theo thống kê, 14 bản, xóm đã có nhà văn hóa; 99,9% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 97% số bản đạt danh hiệu văn hóa; 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế; trên 85% tuyến đường giao thông nội bản, xóm được bê-tông hóa; 93,8% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; lao động có việc làm qua đào tạo đạt 89%; thu nhập bình quân khoảng 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 4,4%...


Nhận thấy có thể nuôi trồng thủy sản thành công trên lòng hồ thủy điện, năm 2015, ông Lương Văn Tú (xóm 5) vận động các thành viên trong gia đình đầu tư nuôi cá lồng, hiện nhà ông có 23 lồng cá; riêng nuôi cá giống, mỗi năm xuất bán khoảng 10 vạn con cá giống các loại, thu nhập gần 300 triệu đồng, chưa kể gần 100 triệu đồng/năm từ kinh doanh, dịch vụ thức ăn gia súc, gia cầm. Về định hướng phát triển, ông Tú rất mong được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quảng bá sản phẩm, có thị trường tiêu thụ ổn định các sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, giúp mở rộng quy mô sản xuất.


Chia sẻ thêm về hướng đi của Mường Giàng, ông Lò Văn Vùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã rất chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; phấn đấu đạt những tiêu chí đã đề ra. Hiện  xã phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng của huyện, đơn vị tư vấn rà soát để đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp xi-măng, vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất để hoàn thành các tuyến đường còn lại; mở rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, phấn đấu nâng thu nhập bình quân lên 35 triệu đồng/người/năm; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...


Thông qua huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi; hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi và chuyển giao khoa học kỹ thuật; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, trọng tâm là phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động, gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật..., Mường Giàng quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Tìm kiếm theo ngày