Mường Chanh giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 11 tháng 09 năm 2018

Mường Chanh là xã thứ hai của huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Thời gian qua, xã đã thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân.


 

Mô hình trồng cam của gia đình ông Lò Mạnh Quyết, bản Bó Luồng, xã Mường Chanh.

 

Gia đình ông Cầm Văn Quyết, bản Bó Luồng, là một trong những hộ tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2016, nhận thấy khí hậu, đất đai địa phương phù hợp với một số loại cây ăn quả, ông đã chuyển diện tích đất trồng ngô của gia đình sang trồng 400 cây cam Vinh và bưởi. Đồng thời, tận dụng nguồn nước áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọi Israrel. Cùng với 8 ha trồng cà phê và ao cá rộng trên 2.400 m2, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 300 triệu đồng và tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương. Ông Quyết chia sẻ: Nhờ chuyển đổi diện tích trồng ngô hiệu quả thấp sang trồng cây cam, bưởi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên vườn cây ăn quả phát triển tốt, mang lại thu nhập cao, nên gia đình có cuộc sống khá giả.


Cũng là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều năm trước, gia đình ông Quàng Văn Hợp là một trong những hộ nghèo, khó khăn nhất trong xã. Năm 2012, gia đình ông được hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn do Hội Nông dân xã Mường Chanh tín chấp. Từ nguồn vốn đó, ông đã xây dựng chuồng trại nuôi trên 300 con gia cầm. Đến nay, gia đình ông đã trở thành hộ khá giả của bản, thu nhập mỗi năm đạt trên 50 triệu đồng, có điều kiện sửa sang nhà cửa, nuôi các con ăn học.


Để giúp người dân nâng cao mức thu nhập, tạo tiền đề để duy trì chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xã Mường Chanh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân. Đồng thời, huy động, lồng ghép các nguồn vốn cho bà con vay phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Năm 2017, toàn xã có trên 50 hộ gia đình được vay vốn theo diện chính sách, với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Từ nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, năm 2017, mức thu nhập bình quân của xã Mường Chanh đạt 27,6 triệu đồng/người, tăng 8 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Ông Tòng Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã đã chủ trương triển khai đến các chi bộ tổ chức các hội nghị quán triệt để bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống có năng suất cao vào canh tác, phấn đấu năm 2018, thu nhập bình quân đạt trên 28 triệu đồng/người.


Với việc tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới, đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.


Hoàng Giang (Đài PT-TH tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày