Mộc Châu: Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 – 2017

Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Ngày 13/6, huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 – 2017. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; lãnh đạo huyện Mộc Châu và các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyện.UBND huyện Mộc Châu tặng Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2017.


Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Mộc Châu được triển khai đồng bộ, gắn với các phong trào thi đua. Đến nay, toàn huyện có 19.356 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 1.050 gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục; 19.286 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 93 lượt dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, 221 bản, tiểu khu đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 84 bản, tiểu khu văn hóa. Năm 2017, đã hướng dẫn xây dựng, tổ chức tập huấn và thành lập mới 14 mô hình điểm về phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có 70 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 70 nhóm phòng chống bạo lực gia đình thuộc 70 bản, tiểu khu với trên 800 thành viên.


Nhân dịp này, UBND huyện Mộc Châu tặng Giấy khen cho 50 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2017.

Tìm kiếm theo ngày