Mộc Châu chủ động các phương án PCCCR

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

Hiện đang là mùa hanh khô, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Để chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019-2020 đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, huyện Mộc Châu đã chủ động xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng trên địa bàn.

 

Lực lượng kiểm lâm và nhân dân xã Chiềng Khừa (Mộc Châu) tuần tra bảo vệ rừng.


Mùa khô ở huyện Mộc Châu kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau; do tập quán sản xuất nương rẫy, một số nơi vẫn còn tình trạng phá rừng làm nương, săn bắn thú rừng, đây là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp rất cao. Để đảm bảo công tác bảo vệ, PCCCR, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; xây dựng, bổ sung thêm các biển báo, bảng tuyên truyền tại 3 khu vực trọng điểm về cháy rừng; phát hành hàng nghìn tờ tuyên truyền về các quy định trong quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; những hình ảnh thảm họa do cháy rừng, trích dẫn các quy định xử lý hành chính... được niêm yết tại trụ sở UBND các xã, các nhà văn hóa của bản, tiểu khu để đông đảo  nhân dân được biết. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại 15 xã, thị trấn. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 15 xã, thị trấn, củng cố 169 đội bảo vệ rừng - PCCCR cấp bản, với trên 3.000 người tham gia. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa 169 trưởng bản, tiểu khu với chủ tịch UBND các xã, thị trấn và ký kết với 16.000 hộ dân; tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ, PCCCR tại 169 bản, tiểu khu có rừng, thu hút trên 12.000 người tham gia...


Ông Lê Văn Dũng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, cho biết: Toàn huyện hiện có trên 59.300 ha rừng; trong đó, rừng đặc dụng trên 2.700 ha, rừng phòng hộ trên 24.600 ha, rừng sản xuất gần 32.000 ha. Diện tích rừng chủ yếu tập trung ở các xã Chiềng Khừa, Lóng Sập, Mường Sang, Tân Lập và thị trấn Nông trường Mộc Châu... Nhiều diện tích là rừng tre nứa hỗn giao, có lớp thực bì dày, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy. Ngay từ đầu năm, Hạt đã tham mưu cho huyện xây dựng phương án PCCCR mùa khô năm 2019-2020 nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các khu vực có rừng trên địa bàn; đặc biệt là các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, khẩn trương, hiệu quả, an toàn về người và tài sản, phương tiện, giảm thiểu thiệt hại về tài nguyên rừng. Huyện đã tăng cường các biện pháp PCCCR hiệu quả, đề ra những giải pháp phòng ngừa; tổ chức củng cố lực lượng ứng cứu kịp thời, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cả về số vụ lẫn diện tích rừng bị cháy. Nâng cao năng lực chỉ huy PCCCR và nhận thức về công tác PCCCR của chủ rừng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại các xã, bản, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCCR tại cơ sở.


Hiện nay, công tác dự báo cháy rừng ở Mộc Châu được xây dựng thành hệ thống từ huyện đến cơ sở. Các Hạt Kiểm lâm Mộc Châu, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha trong các tháng mùa khô phải trực 24/24 giờ; tiếp nhận thông tin, phân tích mức độ báo động cháy rừng trên từng khu vực và toàn bộ địa bàn của huyện, theo dõi, đôn đốc tổng hợp và báo cáo tình hình cháy rừng, tham mưu trực tiếp với Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện, Chi cục Kiểm lâm Sơn La thực hiện các biện pháp PCCCR hiệu quả nhất. Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã thường trực 24/24 giờ trong các tháng mùa khô; trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo các đội PCCCR tại các bản, tiểu khu thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực rừng trọng điểm về cháy rừng, phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn phân tích, đánh giá mức độ nguy cơ cháy rừng cho từng địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo huyện. Đồng thời, lực lượng dân quân, công an viên và các chủ rừng trực PCCCR ở các bản, tiểu khu theo dõi cảnh báo cháy rừng, tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng đốt nương vào giờ cao điểm, huy động lực lượng cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra.


Thời gian qua, huyện Mộc Châu tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong công tác bảo vệ, PCCCR; cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các lực lượng chức năng, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ cháy rừng, hạn chế mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.

Tìm kiếm theo ngày