Mộc Châu: Bàn giao cây giống, phân bón cho huyện Sốp Bâu

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

Ngày 17/9, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu đã bàn giao 1.320 cây giống xoài ghép GL4 và 10,5 tấn phân bón hữu cơ cho Phòng Nông lâm nghiệp huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

 

 

Bàn giao cây giống, phân bón cho huyện Sốp Bâu

 

Giống xoài ghép trước khi bàn giao được kiểm tra chất lượng, cao trên 1m, đường kính bầu 16cm, chiều cao bầu 22cm, cây sinh trưởng phát triển tốt, không sâu bệnh, đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 10,5 tấn phân bón hữu cơ Organic Carbon -OM60 để bón lót cho cây xoài. Ngoài ra, còn gửi tài liệu về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho Phòng Nông lâm nghiệp huyện Sốp Bâu, được dịch 2 thứ tiếng: Việt Nam và Lào để huyện chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân triển khai trồng, chăm sóc.

 

Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận giữa lãnh đạo hai huyện nhằm giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới huyện Sốp Bâu từng bước phát triển mô hình trồng cây ăn quả, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và giữa 2 huyện Mộc Châu- Sốp Bâu nói riêng.

 

Dương Quân (Trung tâm TT-VH Mộc Châu)

Tìm kiếm theo ngày