Mở rộng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

Với mục tiêu hạn chế khối lượng tiền mặt lưu thông và minh bạch hóa các dòng tiền trong nền kinh tế của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉnh ta đã tập trung đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng, đặc biệt là đối với các dịch vụ công, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo chính xác, an toàn, rút ngắn thời gian, đa dạng các loại hình, phương thức thanh toán...Nhân viên hệ thống siêu thị VinMart thực hiện thanh toán bằng thẻ cho khách hàng.

 

Thực hiện Quyết định số 2545 ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch và chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo người dân. Để thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt, các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, như: Dịch vụ nộp thuế điện tử, gồm thu, nộp thuế, phí, lệ phí đối với các loại thuế nội địa, hàng hóa xuất nhập khẩu qua hệ thống Internet Banking; ứng dụng công nghệ hiện đại để triển khai xác thực bằng sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt...) khi đăng nhập và thực hiện các giao dịch tài chính trên ứng dụng E-Mobile Banking thay vì nhập mật khẩu khi đăng nhập hoặc mật khẩu OTP để xác thực các giao dịch tài chính; dịch vụ chuyển khoản liên quốc gia, dịch vụ thanh toán tiền điện bằng thẻ VISA; phối hợp với các đơn vị trung gian thanh toán phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, cung cấp dịch vụ Mobile banking với Mpay (dịch vụ ABBANK Mplus, cung cấp dịch vụ nạp tiền, thanh toán hóa đơn điện thoại với VNpay qua kênh SMS và Online Banking, thanh toán qua ví momo...).


Là một trong những đơn vị tiên phong triển khai việc thanh toán qua ngân hàng đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý, Cục Thuế tỉnh đã triển khai kịp thời các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ, mở rộng cung cấp dịch vụ; chủ động đề ra các phương án phối hợp với các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ nộp thuế điện tử, hạn chế sai sót phát sinh trong quá trình thu ngân sách nhà nước qua hình thức nộp thuế điện tử; thường xuyên nâng cấp các dịch vụ, ứng dụng công nghệ tin học để phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế trong công tác triển khai dịch vụ thuế điện tử.


Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, việc triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 1.757 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, chiếm 96% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; 32% số hộ cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế qua tài khoản ngân hàng; 29% tổng số khách hàng chi trả hóa đơn tiền nước qua tài khoản; 35,6% doanh thu bán điện với 86.988 khách hàng được thanh toán qua ngân hàng; có 1.667 doanh nghiệp và đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trả lương qua tài khoản...


Mục tiêu đến cuối năm 2020, có 80% giao dịch nộp thuế của tổ chức, cá nhân trong tỉnh được thực hiện qua ngân hàng; 50% cá nhân, hộ gia đình ở Thành phố, trung tâm các huyện trong tỉnh thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng; 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn Thành phố, thị trấn được thực hiện qua ngân hàng... Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thanh toán (ATM/POS), ứng dụng các phương thức thanh toán mới, hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn cách sử dụng các phương thức thanh toán mới, hiện đại cho khách hàng; nghiên cứu, đề xuất những chính sách ưu đãi phù hợp; vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực sử dụng phương thức thanh toán thông qua tài khoản.

Tìm kiếm theo ngày