Mai Sơn: Trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho 4 công dân Lào

Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Ngày 4/10, huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ công bố và chuyển trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 4 công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Mai Sơn. Dự Lễ công bố có đại diện Bộ Tư pháp; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Mai Sơn.


Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và huyện Mai Sơn trao Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

cho các công dân nhập quốc tịch Việt Nam


Thực hiện Quyết định số 1372/QĐ-CTN ngày 14/8/2019 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, tại huyện Mai Sơn có 4 công dân Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú tại bản Chi (xã Chiềng Lương), bản Pá Ban và Thán (xã Phiêng Pằn) được nhập quốc tịch Việt Nam. Các công dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam có quyền lợi, nghĩa vụ bình đẳng như công dân Việt Nam; được tạo điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp xây dựng địa phương.

Tìm kiếm theo ngày