Lễ xuất quân lớp 2 “Học kỳ trong quân đội” năm 2018

Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Ngày 14/6, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ xuất quân lớp 2 “Học kỳ trong quân đội” năm 2018.Lễ xuất quân học kỳ trong quân đội lớp 2 năm 2018.


Trong 10 ngày, 148 học sinh từ 11 đến 17 tuổi tham gia sẽ được trang bị kiến thức về quốc phòng an ninh, truyền thống quân đội, ý thức tổ chức kỷ luật trong quân đội; rèn luyện các kỹ năng sống, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham quan di tích lịch sử, viết thư cho gia đình và người thân.v.v. nhằm giúp các em thêm tự tin, rèn luyện tinh thần tự lập, tự giác, có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.


Thu Hằng (CTV)

Tìm kiếm theo ngày