LĐLĐ huyện Vân Hồ: Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

Trong 2 ngày (5 và 6/12), Liên đoàn Lao động huyện Vân Hồ đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Vân Hồ và 112 đại biểu đại diện cho trên 2.100 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện.


Đại hội Công đoàn huyện Vân Hồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vân Hồ có 55 công đoàn cơ sở, với 2.121 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"… Tích cực tham gia hưởng ứng quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” được 282 triệu đồng, tạo điều kiện cho 45 lượt đoàn viên nữ vay vốn; hỗ trợ 3 đoàn viên bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 15 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng được 8 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 280 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” được 2,23 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 324 nhà đại đoàn kết, tình thương; quyên góp quỹ hỗ trợ nông dân được 4,24 tỷ đồng cho 101 lượt hộ và 10 dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh...; đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Vân Hồ, khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.


Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2019-2024, LĐLĐ huyện Vân Hồ tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề ngày càng cao; phát huy vai trò tiên phong trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Chú trọng việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra…

 


Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

 

LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ảnh: Thanh Tùng (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)


Đại hội đã bầu 18 đồng chí tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 5 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn huyện. Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019.

 

Tìm kiếm theo ngày