Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công ty Điện lực Sơn La

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

Ngày 19/1, ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã việc với Công ty Điện lực Sơn La về tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Sơn La.


Năm 2021, Công ty Điện lực Sơn La đã xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo vận hành, quản lý an toàn, ổn định hệ thống nguồn, lưới điện phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nhu cầu điện của nhân dân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền các cấp đảm bảo tiến độ dự án các công trình điện trên địa bàn. Trong năm, đã hoàn thành cấp điện cho 5.300 hộ, phấn đấu trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, toàn tỉnh có 98,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà Công ty Điện lực Sơn La.


Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động SXKD; tăng cường áp dụng các giải pháp, sáng kiến trong quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động; mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức trung gian trong việc thanh toán không sử dụng tiền mặt. Đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương.


Ngọc Diệp (CTV)

Tìm kiếm theo ngày