Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

Ngày 28/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành Kỳ họp.

 

 

Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Kỳ họp.

 

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các ý kiến tham gia của các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 13 nghị quyết, trong đó ban hành mới 11 nghị quyết, gồm: Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu; thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, huyện Mộc Châu; thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm tâm linh thuộc Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn; phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia; phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng nguồn năng lượng tái tạo; thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; thông qua chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với quốc lộ 279D (huyện Mường La); thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đường từ quốc lộ 37 xã Huy Hạ - Tường Phong - Nam Phong huyện Phù Yên; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khắc phục thiệt hại mưa lũ đường giao thông đến trung tâm xã bảo vệ dân cư 14 bản xã Bắc Phong và xã Đá Đỏ huyện Phù Yên; thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết từ Kỳ họp thứ 11 đến Kỳ họp thứ 12); thay thế Nghị quyết về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

 

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Phó Trưởng Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và kiện toàn thành viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu thành viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp... Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị  tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của của HĐND tỉnh mới được ban hành tại Kỳ họp này; tiếp tục chuẩn bị nội dung để tổ chức các Kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2020;  tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19); chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N1 trên người và gia cầm...

  

 

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tìm kiếm theo ngày