Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Thuận Châu khóa XX

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Ngày 10/7, HĐND huyện Thuận Châu khóa XX đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Dự Kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện.

 


Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Thuận Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Tại Kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo tóm tắt phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của huyện Thuận Châu. Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện Thuận Châu đạt hơn 25 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán tỉnh giao; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.387 tỷ đồng. Toàn huyện thành lập mới 3 HTX; gieo cấy, chăm sóc 1.864 ha lúa chiêm xuân, 6.300 ha ngô xuân hè, 3.000 ha lúa nương… sản xuất công nghiệp, dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh triển khai thực hiện; các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thông tin có nhiều tiến bộ...


6 tháng cuối năm, huyện Thuận Châu tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc triển khai những giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn do dịch COVID – 19, tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025...Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

 

Kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Thuận Châu năm 2019; giao bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai thác hạ tầng các tuyến đường do huyện quản lý năm 2020; phê duyệt danh mục các công trình thực hiện duy ty, bảo dưỡng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 135 năm 2020...

Tìm kiếm theo ngày