Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 24 tháng 06 năm 2020

Trong 2 ngày (23 và 24/6), HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

 


Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế huyện Yên Châu phát triển cơ bản ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 23 tỷ đồng, bằng 43,32% dự toán HĐND tỉnh giao; toàn huyện đã trồng mới 222 ha cây ăn quả, nâng tổng số diện tích cây ăn quả lên 8.834 ha; xuất khẩu 3.231 tấn quả các loại với tổng trị giá trên 1,5 triệu USD. Đến nay, huyện Yên Châu đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt 10-14 tiêu chí, 9 xã đạt 5-9 tiêu chí; xã Chiềng Khoi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững…


6 tháng cuối năm 2020, huyện Yên Châu tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường công tác khuyến công, chuyển đổi ngành nghề, nhất là địa bàn các điểm tái định cư, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; tập trung phòng, chống dịch cho đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, thực hiện tái đàn lợn theo chỉ đạo của cấp trên…


Kỳ họp còn thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện. Đồng thời, thông qua các Nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án một số hạng mục công trình trên địa bàn huyện; phân bổ các nguồn vốn ngân sách huyện; bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị năm 2020; phê chuẩn phương án điều hành giao chỉ tiêu tiết kiệm chi ngân sách năm 2020 đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tìm kiếm theo ngày