Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

Ngày 2/7, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội; an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

Kỳ họp thứ X, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII

 

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Bắc Yên đạt mức khá, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 443,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước trên 342,5 tỷ đồng; cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; toàn huyện có 13/16 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%; số lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt 76%; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bình quân toàn huyện đạt 11,33 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

 

Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, huyện Bắc Yên tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích nhân dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Từng bước tiến tới việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 80,8 tỷ đồng. Quan tâm, giải quyết kịp thời chính sách an sinh xã hội và thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

 

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm; các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, thông qua một số Nghị quyết trên các lĩnh vực, như: Kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; việc đầu tư các trang, thiết bị trường học trên địa bàn các xã…

 

Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm một số chức danh đối với các đồng chí do phân công nhiệm vụ công tác mới và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tìm kiếm theo ngày