Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

Ngày 18/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp, đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành Kỳ họp.Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp của đồng chí Bùi Minh Sơn, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã phát biểu đề nghị Kỳ họp tập trung thảo luận để thống nhất ban hành các Nghị quyết nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 128 ngày 25/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và Quyết định số 2050 ngày 12/11/2014 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; quyết định điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mới phát sinh, đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và thành viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.Các đại biểu trao đổi tại Kỳ họp.


Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh; báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh đối với các ý kiến tham gia của các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 4 nghị quyết, gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2020; Điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (đợt 2) các nguồn ngân sách địa phương; Thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng quần thể du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; Thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh

và các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh.


Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghỉ hưu theo chế độ; tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phạm Thị Doan, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương. Kỳ họp cũng bầu đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Sơn La, Chủ tịch HĐND thành phố Sơn La giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Minh Sơn đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2019 của tỉnh, nhất là kế hoạch thu ngân sách. Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt chương trình giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo kế hoạch; chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh…


Tìm kiếm theo ngày