Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Mộc Châu, Vân Hồ

Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Ngày 14/8, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với huyện Mộc Châu, Vân Hồ về tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) và xã Chiềng Khoa (Vân Hồ).Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Thường trực UBND huyện Mộc Châu và xã Chiềng Hắc

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

   

Năm 2019, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu), Chiềng Khoa (Vân Hồ) đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo của hai huyện và các xã trên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng... Nhờ đó, diện mạo nông thôn của các xã có nhiều thay đổi, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, 29/49 chỉ tiêu nông thôn mới; xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) đạt 16/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu.Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình trồng bưởi da xanh tại bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu).


Tại cuộc làm việc ở các xã và hai huyện, Đoàn công tác cùng với địa phương đã đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Đồng thời, đưa ra các giải pháp hướng dẫn huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các xã khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.


Phát biểu tại các cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Yêu cầu các sở, ngành cử cán bộ thường xuyên bám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã; hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Ban Chỉ đạo nông thôn mới các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, bố trí các nguồn vốn khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng; theo dõi, đánh giá các tiêu chí đã hoàn thành, xây dựng phương án, tiến độ thời gian đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.


Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) và bản Khỏng II, xã Chiềng Khoa (Vân Hồ).

Tìm kiếm theo ngày