Kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại Phù Yên

Ngày 14 tháng 08 năm 2020

Ngày 14/8, Đoàn kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH tại UBND huyện Phù Yên và xã Gia Phù.

 

 

Đoàn kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH tại UBND huyện Phù Yên

 

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, các đơn vị cơ bản thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương. Đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác PCCC & CNCH hiệu quả; thường xuyên kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC và CNCH theo thẩm quyền; hướng dẫn chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy…

 

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: Lực lượng PCCC cơ sở chưa được tập huấn nghiệp vụ PCCC; các đơn vị chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ; hệ thống báo cháy tự động của cơ sở chưa được nghiệm thu các điều kiện đảm bảo PCCC… Đồng thời, đề nghị UBND huyện Phù Yên khắc phục kịp thời để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH trong thời gian tới.        

Tìm kiếm theo ngày