Kiểm lâm viên với sáng kiến “kiểm soát việc”

Ngày 21 tháng 01 năm 2022

Anh Nguyễn Trọng Nam, kiểm lâm viên Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Sơn La được đồng nghiệp đánh giá cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động, nhiệt tình trong các hoạt của cơ quan; đam mê sáng tạo, nghiên cứu các sáng kiến để ứng dụng vào thực tế công việc.


 

Anh Nguyễn Trọng Nam nhận Bằng Lao động sáng tạo trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” năm 2021.

 

Với đặc điểm địa hình đồi núi hiểm trở, vì vậy công việc của cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn luôn phải sâu sát vào cơ sở, nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng, công tác phát triển rừng trên địa bàn được phân công để kịp thời tham mưu cho Hạt Kiểm lâm và chính quyền các xã và trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng.


Để giúp lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện đánh giá chính xác việc bám sát cơ sở và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, anh Nguyễn Trọng Nam đã nghiên cứu và có sáng kiến “Ứng dụng phần mềm Locus Map Free cài đặt trên máy điện thoại cá nhân trong quản lý công tác nắm bắt cơ sở của kiểm lâm địa bàn”. Kiểm lâm phụ trách địa bàn chỉ cần dùng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android là có thể cài đặt được ứng dụng. Trước khi đi cơ sở, cán bộ kiểm lâm phải xây dựng kế hoạch nắm bắt địa bàn gửi lãnh đạo Hạt, để có cơ sở đối chiếu mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đăng ký.


Anh Nguyễn Trọng Nam chia sẻ: Điểm nổi bật của phần mềm này là khi kiểm lâm phụ trách địa bàn bắt đầu di chuyển sẽ bật chức năng lưu quãng đường, khi đến cơ sở thì tắt và gửi về cho cán bộ tổng hợp. Đồng thời, khi kiểm lâm phụ trách địa bàn làm việc tại cơ sở (có biên bản làm việc) sẽ gửi dữ liệu đã lưu từ ứng dụng về bộ phận tổng hợp qua Email, cán bộ tổng hợp sử dụng phần mềm QGIS, mở dữ liệu gửi về, lưu thời gian, địa điểm và báo cáo với lãnh đạo đơn vị.


Sáng kiến của kiểm lâm viên Nguyễn Trọng Nam đã được ứng dụng rộng rãi ở tất cả các hạt kiểm lâm trong toàn tỉnh, giúp lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm kiểm soát được thời gian đi xuống địa bàn, quãng đường di chuyển, vị trí của kiểm lâm phụ trách địa bàn nhanh chóng và chính xác nhất.


Với sáng kiến này, anh Nguyễn Trọng Nam đã được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” năm 2021.

Tìm kiếm theo ngày