Khánh thành công trình Điểm Trường Suối Lềnh - Trường PTDT bán trú tiểu học xã Hang Chú

Ngày 07 tháng 09 năm 2019

Ngày 6/9/2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Lễ Khánh thành, bàn giao và gắn biển công trình nhà lớp học và nhà ăn Điểm Trường Suối Lềnh - Trường PTDT bán trú tiểu học Hang Chú, xã Hang Chú (Bắc Yên). Dự buổi Lễ, có đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bắc Yên.Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học, nhà ăn

Điểm trường Suối Lềnh - Trường PTDT bán trú Tiểu học Hang Chú, xã Hang Chú (Bắc Yên)

Ảnh: A Chớ (TT-VH Bắc Yên).


Công trình được xây dựng với 4 phòng học, 1 nhà ăn tập thể cùng các trang thiết bị phục vụ dạy học tại điểm trường, với tổng mức đầu tư trên 2,7 tỷ đồng do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tài trợ. Nhà lớp học và nhà ăn tại điểm Trường Suối Lềnh - Trường PTDT bán trú tiểu học Hang Chú được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của thầy và trò nhà trường.

Tìm kiếm theo ngày