[Infographic] Những thông tin cơ bản về virus Covid-19

Ngày 12 tháng 03 năm 2020

Qua những thông tin cơ bản về virus Covid-19 (tài liệu do Bộ Y tế phát hành) sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn chuẩn xác và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễm bệnh hiệu quả.

Tìm kiếm theo ngày