[Infographic] Bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí

Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Trung bình mỗi người cần 10.000 lít không khí để thở mỗi ngày. Khi chất lượng không khí không bảo đảm có thể gây hàng loạt bệnh tật về đường hô hấp, tim, ung thư… Do đó, mỗi người dân cần phải nắm được các thông tin để tự bảo vệ sức khỏe của mình trước tình trạng ô nhiễm không khí.

[Infographic] Bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí

Tìm kiếm theo ngày