Huyện ủy Vân Hồ: Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018

Ngày 07 tháng 09 năm 2018

Trong hai ngày (ngày 6-7/9), Huyện ủy Vân Hồ đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2018. Tham dự Hội thi có 19 thí sinh, là báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại huyện, cấp ủy viên, báo cáo viên huyện và cơ sở.



Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Vân Hồ năm 2018

 

Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi, gồm: Thi soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình và thi vấn đáp.  Nội dung thi tập trung tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.


Hội thi là cơ hội cho các thí sinh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho nhân dân. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải. Đồng thời, chọn một thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày