Huyện đoàn Quỳnh Nhai ra quân trồng 2.000 cây xanh

Ngày 27 tháng 11 năm 2021

Ngày 27/11, Huyện đoàn Quỳnh Nhai đã tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”. Hơn 500 cán bộ, ĐVTN thuộc các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc đã trồng 2.000 cây xanh (cây mây gai, cây keo) tại điểm du lịch văn hóa tâm linh Đền Linh Sơn Thủy Từ - Nàng Han.

                                 


ĐVTN than gia trồng cây xanh tại khu vực Đền Linh Sơn Thủy Từ - Nàng Han.

           

Đây là hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.    


Tìm kiếm theo ngày