Huy Thượng xây dựng nông thôn mới

Ngày 24 tháng 11 năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Đến nay, xã Huy Thượng đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


 

Nhà máy gạch tuynel - Công ty cổ phần Thành An Sơn La tạo việc làm cho nhiều lao động của xã Huy Thượng (Phù Yên).

 

Ông Cầm Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM được địa phương triển khai với trọng tâm là phát triển kinh tế để thúc đẩy hoàn thành các tiêu chí khác. Xã đã chỉ đạo các bản hướng dẫn người dân nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, như trồng lúa hữu cơ, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản, rau màu. Huy Thượng có trên 38.000 con gia súc, gia cầm; gần 165 ha lúa 2 vụ, sản lượng đạt gần 2.000 tấn thóc/năm. Ngoài ra, còn trồng ngô, sắn, dong riềng, sản lượng đạt bình quân trên 623 tấn các loại/năm... Trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã trồng cây dược liệu chế biến tinh dầu sả; 1 nhà máy gạch; 3 cơ sở sản xuất kinh doanh và 25 hộ kinh doanh, dịch vụ vận tải... Năm 2021, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%.


Việc huy động và sử dụng các nguồn vốn xây dựng NTM đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, người dân được tham gia bàn bạc và có sự giám sát của cộng đồng dân cư trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Huy Thượng đã đầu tư 33,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Nhà nước 32 tỷ 294 triệu đồng, còn lại của nhân dân đóng góp, doanh nghiệp hỗ trợ. Các nguồn vốn đã tập trung đầu tư xây dựng trụ sở xã, trường học, nhà văn hóa, làm đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện... Hiện tuyến đường và trung tâm xã đã được nhựa hóa; 79,6% số tuyến đường trục bản, tiểu khu và đường liên bản, tiểu khu được bê tông; 97,4% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 70% hệ thống đường nội đông và kênh mương thủy lợi đã được bê tông hóa; 90% các tuyến đường nội bản đã được cứng hóa; xã và 7 bản đều có nhà văn hóa, không còn hộ nào ở nhà tạm, nhà dột nát.


Ông Hoàng Văn Thành, Trưởng bản Tân Ban, cho biết: Với 50 triệu đồng tiền xi măng Nhà nước hỗ trợ, cùng người dân góp công và trên 100 triệu đồng, đến nay 3 km đường nội bản đã được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ, tạo thuận lợi cho bà con đi lại và vận chuyển nông sản.


Bên cạnh đó, các tiêu chí về y tế, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, môi trường và an toàn thực phẩm... đều đã đạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Xã đã được công nhận phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Huy Thượng đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Năm 2021, xã có 5/7 bản giữ vững danh hiệu bản văn hóa. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng... Những kết quả đã đạt được là điều kiện quan trọng để Huy Thượng tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao.

Tìm kiếm theo ngày