Họp về xây dựng đường giao thông đến xã và điện nông thôn

Ngày 10 tháng 09 năm 2018

Ngày 10/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đường giao thông đến xã và điện nông thôn.


 

Họp về xây dựng đường giao thông đến xã và điện nông thôn.


Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực huyện ủy, UBND các huyện và Thành phố.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2018, toàn tỉnh đã hoàn thành cứng hóa đường ô tô đến trung tâm 16 xã, trong đó, năm 2016 hoàn thành 9 xã; năm 2017 hoàn thành 7 xã; từ đầu năm 2018 đến nay chưa hoàn thành thêm được xã nào). Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh còn 27 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. Mục tiêu năm 2018, có 7 xã được cứng hóa đường ô tô đến trung tâm ở các huyện: Phù Yên, Sông Mã, Bắc Yên, Mai Sơn; năm 2019, có 12 xã được cứng hóa đường ô tô đến trung tâm ở các huyện: Mộc Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên; năm 2020, có 8 xã được cứng hóa đường ô tô đến trung tâm ở các huyện: Vân Hồ, Bắc Yên, Mường La.


Về Chương trình cấp điện nông thôn năm 2018, mục tiêu sẽ cấp điện cho 11.443 hộ, nâng tỷ lệ số hộ được dùng điện toàn tỉnh đạt 93,8%. Trong đó, đầu tư cấp điện cho các hộ tại khu vực chưa có điện là 6.543 hộ và phát triển công tơ mới tại khu vực đã có điện là 4.900 hộ. Tính hết 7 tháng năm 2018, các dự án đã thực hiện cấp điện cho 3.932 hộ, đạt 37% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2018, sẽ có hơn 7.500 hộ dân được cấp điện, đảm bảo tiến độ kế hoạch năm.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những tồn tại, hạn chế dẫn đến ảnh hưởng tiến độ triển khai các dự án đường giao thông nông thôn đến xã và điện nông thôn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp về việc huy động các nguồn vốn và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất cho rằng, chỉ tiêu xây dựng đường giao thông đến xã và điện nông thôn là hết sức quan trọng, cần phải đạt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Trung ương bổ sung nguồn vốn để thực hiện các dự án theo tiến độ; đối với tuyến đường nối từ quốc lộ 37 huyện Bắc Yên đi huyện Mường La sẽ được HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong quý IV năm 2018; giao cho các huyện và thành phố có trách nhiệm giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông đến xã và điện nông thôn.

Tìm kiếm theo ngày