Họp thống nhất thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, quy hoạch đô thị Mộc Châu

Ngày 11 tháng 09 năm 2018

Ngày 11/9, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến thuê đất của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu và thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, quy hoạch đô thị Mộc Châu.Họp thống nhất các nội dung liên quan đến thuê đất của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

và thực hiện quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, quy hoạch đô thị Mộc Châu.


Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo huyện Mộc Châu, Vân Hồ và đại diện Công ty CP giống Bò sữa Mộc Châu.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo: Quá trình thực hiện phương án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, quy hoạch đô thị Mộc Châu và các kiến nghị liên quan khu chăn nuôi bò sữa tại tiểu khu Nhà nghỉ, tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu với quy mô 98 ha trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu; tình hình thực hiện quy hoạch phát triển bò sữa; tình hình thuê đất, sử dụng đất của Công ty CP giống Bò sữa Mộc Châu; phương án điều chỉnh quy hoạch các khu sản xuất, chăn nuôi phù hợp với yêu cầu khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, đô thị Mộc Châu. Đồng thời, nghe Công ty CP giống Bò sữa Mộc Châu báo cáo phương án sản xuất chăn nuôi phù hợp với yêu cầu khu du lịch Quốc gia Mộc Châu và phát triển đô thị Mộc Châu.


Sau khi nghe các báo cáo, đại biểu dự cuộc họp đã tham gia nhiều ý kiến xung quanh các nội dung: Quy hoạch xây dựng chuồng trại, đồng cỏ đảm bảo môi trường du lịch sinh thái; xây dựng kế hoạch, phương án tái định cư, sản xuất đảm bảo ổn định đời sống người dân, sản xuất của Công ty CP giống Bò sữa Mộc Châu; bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu sản xuất, chăn nuôi bò sữa tập trung và Khu đô thị mới...


Kết luận cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh: Thống nhất phương án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Mộc Châu và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu phù hợp với Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Sở Tài Nguyên và Môi trường các sở, ngành  phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cp giống Bò sữa Mộc Châu thực hiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung quy hoạch đô thị Mộc Châu; giao UBND huyện Mộc Châu là cơ quan đầu mối làm việc với Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu trong việc tổ chức, thực hiện.

Tìm kiếm theo ngày