Hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ chuyển đổi số

Ngày 23 tháng 11 năm 2021

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel ký hợp tác hỗ trợ đào tạo chuyển đổi số.

Việc ký hợp tác giữa hai bên nhằm mục đích tư vấn, thử nghiệm, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp, nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, phát triển, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách của Bộ Tài chính theo định hướng chuyển đổi số và kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung biên bản ký kết, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel sẽ hợp tác trong tư vấn, thử nghiệm các giải pháp nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

Trong đó, đáng lưu ý là Tập đoàn Viettel sẽ cung cấp các phương án chuẩn hóa tối ưu các hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài chính. 

Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định, Tập đoàn sẽ chuẩn bị tối đa các nguồn lực để hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất. Tập đoàn cũng sẽ cung cấp chuyên gia, công nghệ, giải pháp của chuyển đổi số; quy hoạch tổng thể hệ thống công nghệ thông tin, trọng tâm là một số công nghệ, giải pháp “lõi” của chuyển đổi số như: công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật; hỗ trợ tư vấn và thử nghiệm các giải pháp đào tạo trực tuyến (e-Learning) tại Bộ Tài chính. 

Phát biểu ý kiến tại lễ ký, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cảm ơn Tập đoàn Viettel nhiều năm qua đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai nhiều dịch vụ công nghệ thông tin, giải pháp phần mềm cho ngành Tài chính. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn Tập đoàn Viettel với các thế mạnh của mình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Tìm kiếm theo ngày