Hợp nhất 12 Chi cục Thuế thành 6 Chi cục Thuế khu vực

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 928/QĐ-BTC về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La. Theo đó, kể từ ngày 31/5/2019, Cục Thuế tỉnh Sơn La sẽ sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 6 Chi cục Thuế khu vực, tên gọi cụ thể như sau:

Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Mộc Châu và Chi cục Thuế huyện Vân Hồ thành Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ; trụ sở đặt tại tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Sông Mã và Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp thành Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp; trụ sở đặt tại bản Trại Giống, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã. Hợp nhất Chi cục Thuế thành phố Sơn La và Chi cục Thuế huyện Mường La thành Chi cục Thuế khu vực thành phố Sơn La - Mường La, trụ sở đặt tại bản Mé Ban, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Mai Sơn và Chi cục Thuế huyện Yên Châu thành Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu; trụ sở đặt tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Thuận Châu và Chi cục Thuế huyện Quỳnh Nhai thành Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai; trụ sở đặt tại thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu. Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Phù Yên và Chi cục Thuế huyện Bắc Yên thành Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên; trụ sở đặt tại khối 1, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên.


Chi cục Thuế khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2019; sau khi sáp nhập, hoạt động của Chi cục Thuế khu vực vẫn giữ nguyên 3 bộ phận ở cả 2 trụ sở thuộc 2 địa bàn, đó là: Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về thuế, đơn thư, giải quyết vướng mắc; Bộ phận trước bạ và thu khác giải quyết và trả kết quả đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy; Bộ phận thuế xã, phường để thuận tiện cho việc đôn đốc thu nộp, quản lý hộ mới, hộ nghỉ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.


Để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã thực hiện xong đề án sắp xếp lại các phòng thuộc Cục Thuế. Theo đó, từ 01/4/2019, cơ quan Cục Thuế tỉnh Sơn La có 8 phòng nghiệp vụ và đơn vị Văn phòng thuộc Cục Thuế. Có 4 phòng được đổi tên gọi: Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1, số 2, số 3 (trên cơ sở sáp nhập giữa 2 phòng Thanh tra và 1 phòng Kiểm tra trước đây); phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế  (trước đây là phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán); phòng Công nghệ thông tin (trước đây gọi là phòng Tin học); Văn phòng Cục Thuế (trước đây gọi là phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ). 5 phòng vẫn giữ nguyên tên gọi là: Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; phòng Kê khai và Kế toán thuế; phòng Kiểm tra nội bộ; phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế; phòng Tổ chức cán bộ. Giải thể Phòng Thuế thu nhập cá nhân.


Tổ chức lại mô hình bộ máy hoạt động của Cục Thuế và thành lập Chi cục Thuế khu vực vẫn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

                                                              

   Thu Mây (Cục Thuế tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày