Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Ngày 12/6, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2018. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Yên, Mai Sơn và Thành phố.Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020, đợt I năm 2018.


Thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-UBN ngày 10/6/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020, năm 2018, toàn tỉnh có 27 xã, phường đăng ký đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020; 27 xã, phường đề nghị duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Để được xét công nhận và duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020, các xã, phường cần đạt các tiêu chí về: Chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch - tài chính; y tế dự phòng, phòng, chống HIV, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình và truyền thông - giáo dục sức khỏe. Qua thẩm định hồ sơ của các huyện, thành phố, đợt I năm 2018 toàn tỉnh có 3 xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế và 4 xã duy trì đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.


Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đánh giá và bỏ phiếu, với 100% số phiếu nhất trí công nhận xã Hang Chú, Chim Vàn (Bắc Yên), phường Chiềng Sinh (Thành phố) đạt các tiêu chí quốc gia về y tế và các xã: Chiềng Sung, Cò Nòi, Hát Lót, Mường Bon (Mai Sơn) duy trì đạt tiêu chí quốc gia về  y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày