Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

Ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.
Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.


6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cùng với sự nỗ lực thực hiện của các các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế có dấu hiệu phục hồi tích cực, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh 6 tháng đầu năm 2022 đạt 13.695 tỷ đồng, tăng 6,39% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách địa phương đạt hơn 1.768 tỷ đồng, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ tín dụng ước đạt 44.300 tỷ đồng, tăng 5,35% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,16% so với bình quân cùng kỳ... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được quan tâm chỉ đạo kịp thời...

Tìm kiếm theo ngày