Họp báo cáo tổng thể phương án bố trí các phòng chức năng các cơ quan tỉnh

Ngày 03 tháng 09 năm 2019

Ngày 3/9, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tổng thể phương án bố trí các phòng chức năng của các cơ quan tại Trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số ngành, đoàn thể của tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; các tổ chức hội đoàn thể của tỉnh và đại diện Công ty TNHH BLT Sơn La.Cuộc họp nghe báo cáo tổng thể phương án bố trí các phòng chức năng của các cơ quan tỉnh.


Dự án trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1443/QĐ-UBND ngày 31/5/2017, quy mô 5 khối nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hình thức BLT), bố trí trụ sở làm việc cho HĐND, UBND, Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh và 17 sở, ngành, 12 đơn vị. Báo cáo nghiên cứu khả thi được điều chỉnh tại Quyết định 2709/QĐ-UBND; trong đó, tách thành 2 dự án, gồm: Dự án xây dựng khối nhà 9 tầng và 2 khối nhà 6 tầng theo hình thức hợp đồng BLT và Dự án xây dựng 2 khối nhà 5 tầng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT). UBND tỉnh và nhà đầu tư đã ký hợp đồng thực hiện Dự án xây dựng khối nhà 9 tầng và 2 khối nhà 6 tầng theo hình thức hợp đồng BLT, Công ty TNHH BLT Sơn La đang triển khai xây dựng, khối lượng thi công ước đạt 85%, dự kiến trong tháng 9/2019 sẽ hoàn thành thi công; Dự án xây dựng 2 khối nhà 5 tầng theo hình thức BT đang tạm dừng triển khai, chờ hướng dẫn của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT. Theo phương án, HĐND, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được ưu tiên bố trí tại các tầng 7, 8, 9 của khối nhà 9 tầng; rà soát, sắp xếp các các sở, ngành có thể được hợp nhất, sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đảm bảo gần nhau (cùng tầng hoặc liền tầng) nhằm hợp nhất, sáp nhập dễ dàng, đồng bộ trong công tác quản lý, sắp xếp, không gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của đơn vị trước và sau sáp nhập.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất phương án di chuyển HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh về Trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành đoàn thể của tỉnh. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung về phương án sử dụng trang thiết bị làm việc của các đơn vị được chuyển vào trụ sở mới; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung xung quanh Dự án xây dựng khối nhà 9 tầng và 2 khối nhà 6 tầng theo hình thức hợp đồng BLT; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BLT tại các tỉnh đang thực hiện mô hình này…


Đồng chí Lê Hồng Minh đề nghị các sở, ngành đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu xung quanh Trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở ngành, đoàn thể của tỉnh. Tiếp tục rà soát các tài sản, trang thiết bị làm việc của đơn vị, tận dụng các trang thiết bị còn tốt chuyển sang trụ sở mới, đề xuất mua mới đối với các trang thiết bị đã hết niên hạn sử dụng, không phù hợp với trụ sở mới; có phương án bố trí phù hợp các tổ chức hội đoàn thể tỉnh…


Tìm kiếm theo ngày