Họp Ban tổ chức Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ II

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ngày 11/7, Ban tổ chức Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc tỉnh Sơn La lần thứ II - 2018 đã họp thông qua Quy chế; phân công nhiệm vụ từng thành viên.Họp Ban tổ chức Liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ II - 2018


Theo Quy chế, mỗi huyện, thành phố lựa chọn từ 1 đến 2 đơn vị đạt giải nhất, nhì tại Liên hoan cấp huyện, thành phố để tham gia cấp tỉnh (các đơn vị này đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2012-2017), có ảnh hưởng và tác dụng làm nòng cốt cho phong trào xây dựng đơn vị văn hóa ở cơ sở). Các đội thi thực hiện các phần thi: Giới thiệu, tìm hiểu kiến thức, năng khiếu. Tất cả các phần thi chấm theo thang điểm 10. Cơ cấu giải thưởng gồm giải toàn đoàn (1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích); giải nội dung (3 giải nhất, 3 nhì các phần thi). Liên hoan dự kiến diễn ra vào tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh…


Các thành viên Ban tổ chức đã tham gia ý kiến về xây dựng câu hỏi, đáp án của phần thi tìm hiểu kiến thức; thành lập ban giám khảo; điều kiện tham gia Liên hoan; số lượng thành viên tham gia đoàn; thời gian thi của các phần thi; thời gian tổ chức Liên hoan…


Đây là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị rộng lớn, góp phần đánh giá kết quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, biện pháp hữu ích trong triển khai phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa…


Tìm kiếm theo ngày