Họp Ban tổ chức Hội chợ nông sản an toàn tỉnh và xuất khẩu tỉnh Sơn La

Ngày 12 tháng 06 năm 2018

Ngày 12/6, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Họp Ban tổ chức Hội chợ nông sản an toàn tỉnh và xuất khẩu tỉnh Sơn La; đồng thời thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu.


 

Họp Ban tổ chức Hội chợ nông sản an toàn tỉnh và xuất khẩu tỉnh Sơn La.


Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Thủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Mộc Châu.


Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/5/2018 về tổ chức Hội chợ nông sản an toàn tỉnh và xuất khẩu tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 05/KH-BTC ngày 2/6/2018 triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu năm 2018.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị: trên cơ sở kiện toàn lại Ban tổ chức, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh và chủ động phối hợp chuẩn bị các điều kiện cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để tổ chức thành công sự kiện này.

Tìm kiếm theo ngày