Họp Ban Điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ngày 6/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” chủ trì cuộc họp của Ban Điều hành. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.Họp Ban Điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018


Tại cuộc họp, đại diện Ban Điều hành đã báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; Chỉ thị số 4257/CT-BNN-CH ngày 5/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; báo cáo rà soát tổng thể kế hoạch thực hiện các hợp phần của Chương trình, tình hình giải ngân, thanh toán các hợp phần thuộc Chương trình; công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018. Từ đầu năm đến nay, đã đưa vào bàn giao sử dụng 1 công trình, tiếp tục triển khai xây dựng 10 công trình khởi công từ năm 2017, khởi công xây dựng mới 3 công trình; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 56 nhà vệ sinh của 33 trường học và 23 trạm y tế thi công năm 2017. Mục tiêu đến cuối năm 2018, phấn đấu 88% số hộ dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh; 66% hộ gia đình có sử dụng hố tiêu hợp vệ sinh và sử dụng xà phòng để rửa tay; 65% trạm y tế và 98% số trường học được cấp nước và nhà tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh và quản lý tốt.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị, cần tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa các ngành, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, kịp thời trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong các khâu; các chủ đầu tư các hợp phần, tiểu hợp phần cần tăng cường trách nhiệm trong quá trình triển khai các gói thầu, đảm bảo sự đồng thuận cao từ các cấp chính quyền đến người dân được hưởng lợi. Đôn đốc, giám sát các nhà thầu thi công, kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu kém trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư để phát huy hiệu quả lâu dài.


Tìm kiếm theo ngày