Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

Ngày 9/1, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 -7/5/2019). Dự họp có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm.Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh

về thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019).


Tại cuộc họp, các ngành thành viên Ban tổ chức đã báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La với nhiều nội dung như: Phát động Cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019). Kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày Triển lãm “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La”. Tổ chức Ngày hội; dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIV-2019 tại tỉnh Sơn La. Tổ chức tuần hàng, Hội chợ thương mại; đảm bảo quốc phòng an ninh trong quá trình tổ chức Ngày hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc; công tác tuyên truyền các hoạt động trước  trong và sau sự kiện Lễ Kỷ niệm…


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tham mưu cho Hội đồng nghệ thuật sớm hoàn thành kịch bản chi tiết tổ chức Lễ Kỷ niệm. Các sở, ban, ngành thành viên chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hoạt động: triển lãm nghệ thuật, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng tây Bắc… Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Lễ Kỷ niệm. Đôn đốc các đơn vị thi công đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức Lễ Kỷ niệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau  Lễ Kỷ niệm…

Tìm kiếm theo ngày