Họp bàn các giải pháp thu ngân sách quý IV năm 2019

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ngày 10/10, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp thu ngân sách quý IV năm 2019. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.Họp bàn các giải pháp thu ngân sách quý IV năm 2019.


9 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.736 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Bộ Tài chính, bằng 59% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 80% so với cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách 9 tháng đạt thấp so với dự toán, nguyên nhân là số thu từ hoạt động sản xuất thủy điện năm nay giảm do lượng mưa ít, nhà máy phát điện không đủ công suất; sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch, dẫn đến nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đạt thấp so với dự toán. Nhiệm vụ còn lại phải thu 3 tháng cuối năm là 1.920 tỷ đồng, ước thu tháng 10 đạt 450 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tháng, lũy kế 10 tháng ước đạt 3.186 tỷ đồng, bằng 78% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 69% dự toán HĐND tỉnh giao.


Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành báo cáo, đề xuất giải pháp tăng thu ngân sách, thu nợ, thu biện pháp tài chính, thu từ triển khai các dự án BT, hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đất, thu ngân sách khác… để bù hụt thu, đảm bảo cân đối chi ngân sách; kế hoạch triển khai thu từ đất quý IV năm 2019; tình hình triển khai các dự án trong khu Công nghiệp và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu công nghiệp. UBND Thành phố báo cáo giải pháp thu ngân sách, thu nợ thuế quý IV năm 2019; kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm liên quan đến thu ngân sách; phương án giao đất tái định cư và thanh toán các dự án BT.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các sở, ngành, Cục Thuế tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác thu ngân sách; phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện rà soát các nguồn thu phát sinh, khai thác tích cực các khoản thu từ đất; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phân tích hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, kiểm tra trước hoàn thuế, sau hoàn thuế đối với các trường hợp hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu nghi vấn đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; duy trì các Tổ công tác của Cục Thuế tỉnh để chỉ đạo trực tiếp công tác thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thu nợ thuế, rà soát số nợ đọng, xây dựng phương án thu hồi, xử lý nợ đọng thuế… thực hiện các giải pháp chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán đề ra.


Tìm kiếm theo ngày