Hội thảo xin ý kiến vào bản thảo cuốn sách “Tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018

Ngày 25/11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến vào bản thảo 2 cuốn sách: “Tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018; “Những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2018. Dự Hội thảo, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các thành viên Ban biên tập, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo.Hội thảo xin ý kiến vào bản thảo cuốn sách

 

Các đại biểu đã nghe báo cáo tiếp thu ý kiến vào nội dung bản thảo 2 cuốn sách. Theo đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã triển khai công tác biên tập bản thảo 2 cuốn sách đảm bảo quy trình; thông tin tư liệu được trình bày trong bản thảo được khai thác, sử dụng từ báo cáo thành tích của các đơn vị, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Cuốn sách là công trình nhằm phục vụ công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Các bài viết đã được Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh thẩm định.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến, bổ sung một số chi tiết như: rà soát, chỉnh sửa một số tên sự kiện, địa danh; thêm một số ảnh minh họa sinh động bài viết; thống nhất sử dụng từ ngữ trong cuốn sách...


Phát biểu tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến trực tiếp vào bản thảo; các thành viên Ban biên tập tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện bản thảo, trình Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ý kiến trước khi xuất bản cuốn sách.

Tìm kiếm theo ngày