Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường chuyên nghiệp, dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay”

Ngày 09 tháng 09 năm 2018

Ngày 9/9, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp tỉnh “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường chuyên nghiệp, dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay” đã chủ trì Hội thảo đề tài. Dự Hội thảo có đại diện các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Hội thảo đề tài khoa học cấp tỉnh “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường chuyên nghiệp,

dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay”.

 

Hội thảo đã nghe đánh giá tổng quan về công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động, định hướng các nhóm giải pháp chính cần thực hiện. Hiện, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh là trên 750,8 nghìn người, chiếm 61,6% dân số; tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo đang làm việc trong nền kinh tế tăng từ 28% năm 2011 lên 36% năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ ở Sơn La so với mặt bằng chung cả nước còn thấp; cơ cấu mất cân đối, trên 80% trí thức trình độ cao tập trung ở ngành giáo dục đào tạo; chất lượng đào tạo nghề, đào tạo cao đẳng, đại học và trên đại học hiện đang còn nhiều hạn chế, không sát nhu cầu thực tế, chưa đáp ứng thị trường lao động...


Đề tài “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường chuyên nghiệp, dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay” góp phần cung cấp tư liệu một cách hệ thống về thực trạng nguồn lực lao động, về chất lượng đào tạo ở hệ thống trường chuyên nghiệp, về nhu cầu thị trường lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh; từ đó làm căn cứ, cơ sở để có định hướng, chiến lược phát triển, đổi mới công tác đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. Để giải quyết được vấn đề này, Đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp chính, như: Nhóm về giải pháp cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về nguồn lực; nhóm giải pháp về tổ chức mạng lưới các trường, quy hoạch mạng lưới các trường; nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo; nhóm giải pháp từ các trường; nhóm giải pháp từ phía học sinh, sinh viên.


Hội thảo cũng đã được nghe nhiều tham luận về các nội dung: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; giải pháp giao tự chủ tài chính cho các trường trung cấp, cao đẳng; thực trạng và giải pháp trong đào tạo sơ cấp nghề gắn với chủ trương ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao;… đồng thời cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, các trường về đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực; đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Tìm kiếm theo ngày