Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII – năm 2018

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Báo Hànộimới đã tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII – năm 2018 với chủ đề: Vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh, hướng tới phát triển bền vững.Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VII – năm 2018.


Dự Hội thảo có lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 19 cơ quan Báo Đảng các thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương trong cả nước.


Tại Việt Nam, đã có gần 20 tỉnh, thành phố đang triển khai, hoặc khởi động các đề án về xây dựng đô thị thông minh. Trong đó, Thủ đô Hà Nội đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng là trái tim của cả nước. Tại Hội thảo, có nhiều tham luận của các cơ quan báo Đảng các thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương đại diện cho các khu vực, vùng miền của cả nước đã nêu bật những bài học kinh nghiệm, phương pháp triển khai, phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai và xây dựng mô hình đô thị thông minh tại các địa phương. Đồng thời, phản ánh bất cập, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, nhất là tăng cường tính tương tác giữa người dân với hệ thống quản lý Nhà nước, bảo đảm đáp ứng, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tạo sự đồng thuận cao, vào cuộc có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; huy động mọi nguồn lực để triển khai, xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững. Từ thực tiễn hoạt động của mình, các cơ quan báo chí còn chia sẻ những cách làm mới trong công tác tổ chức, bố trí lực lượng phóng viên, đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện, khai thác triệt để những lợi thế trong ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động báo chí, chủ động tận dụng không gian mạng cho nhiệm vụ tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương nói chung, tuyên truyền xây dựng đô thị thông minh, hướng tới phát triển bền vững nói riêng…

 


Ban tổ chức trao Cờ luân lưu cho Báo Hải Phòng là đơn vị đăng cai

tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2019.

 

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức đã trao Cờ luân lưu cho Báo Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày