Hội Nông dân Thành phố: Xóa 12 nhà dột nát cho hội viên nông dân

Thực hiện “Chương trình chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo”, từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân Thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ, qua đó, đã xóa được 12 nhà dột nát cho các hội viên ở 7 xã, phường với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

 

Hội Nông dân Thành phố trao nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên tại bản Nà Cọ, phường Chiềng Cơi.


Năm 2018, Hội tiếp tục xóa 2 nhà dột nát cho 2 hội viên nghèo. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, kịp thời giúp đỡ cho nhiều hội viên nghèo vượt qua khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.

Tìm kiếm theo ngày