Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

Ngày 24/6, các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị.


Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban của Thành phố. Hội nghị được trực tuyến đến các huyện trong tỉnh.Đồng chí Nguyễn Văn Bình và các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, bằng việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La đã có sự chuyển biến tích cực, nhanh, bền vững, các chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; một số chỉ tiêu cụ thể, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2004 – 2018 tăng 13,2%/năm, tăng cao hơn so với bình quân chung của cả nước (chỉ tiêu đặt ra bình quân hàng năm đạt từ 8,5-9%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp (tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm từ 47,9% năm 2004 xuống còn 23,2% năm 2018; công nghiệp, xây dựng tăng từ 17,1% lên 33,8%; dịch vụ tăng từ 34,9% lên 39,1%). Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 5.030 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu trước 2 năm); tỷ lệ số xã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 91,2%; bình quân tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm từ 2,5- 3,5%/năm (chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm). Nông nghiệp phát triển khá, đã hình thành một số vùng cây ăn quả chuyên canh, cây công nghiệp tập trung gắn với công nghiệp chế biến, một số sản phẩm đã có thương hiệu và tìm được chỗ đứng trên thị trường; công tác tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản được quan tâm, hiện nông sản Sơn La đã được xuất khẩu đi một số nước trên thế giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.


Hội nghị cũng phân tích những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; kết cấu hạ tầng; phát triển văn hóa xã hội; phát triển và ứng dụng công nghệ của tỉnh. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương và vùng trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cũng được đánh giá tại Hội nghị. Theo đó, mục tiêu cụ thể của tỉnh Sơn La đến năm 2030 là: Duy trì tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 7% - 8%; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 550 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% (theo chuẩn nghèo của giai đoạn); thu nhập bình quân đạt khoảng 4.0000 USD/người/năm (tương đương với 98 triệu đồng); cơ cấu kinh tế: dịch vụ khoảng 44%, nông lâm nghiệp khoảng 20%, công nghiệp – xây dựng khoảng 36%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.500 tỷ đồng (chủ động được chi ngân sách đến 70%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; hoàn thành xây dựng nông thôn mới… Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của địa phương trong việc phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; về đầu tư đồng bộ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; xây dựng và thực hiện thể chế, chính sách để phát huy tiềm năng kinh tế vùng; đề xuất ban hành cơ chế chính sách để phát huy tiềm năng kinh tế địa phương trong tổng thể vùng; kiến nghị một số dự án để phát triển kinh tế địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế vùng…


Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn các nội dung về kết quả triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Sơn La trong 15 năm qua.Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và biểu dương sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Tỉnh ủy Sơn La trong việc triển khai, tổ chức tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt là thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy tốt lợi thế địa phương trong tổng thể vùng, tiểu vùng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp, môi trường sinh thái, tài nguyên, du lịch…, làm cho kinh tế- xã hội Sơn La có bước phát triển mạnh, vươn lên mạnh mẽ và trở thành điểm nhấn quan trọng của vùng. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Sơn La cần phải thể hiện rõ đặc thù phát triển của địa phương; mục tiêu phát triển cần đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu phát triển chung của vùng, của cả nước. Sơn La cần tiếp tục phát huy, xây dựng các chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị về nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu… chú trọng phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo thế mạnh của địa phương và liên kết vùng. Cần đề ra các giải pháp để có một cơ chế đặc thù, đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hướng tới nền kinh tế mở thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi và trung du Bắc Bộ.... 


Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất trân trọng tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình và các ý kiến đóng góp của đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương tại Hội nghị; nêu những giải pháp chính để cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trong xây dựng phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh thời gian tới...Đồng chí Nguyễn Văn Bình và các thành viên trong Đoàn công tác;

các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La.Đồng chí Nguyễn Văn Bình và các thành viên trong Đoàn công tác;

các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La).


Trong thời gian lên tham dự và chỉ đạo Hội nghị tại tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Văn Bình và các thành viên trong Đoàn công tác; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La) và thăm một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mai Sơn và Mộc Châu.


Tìm kiếm theo ngày