Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”

Ngày 23 tháng 09 năm 2019

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”.Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Sơn La. 


Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Sơn La có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện.


Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng CSXH đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đến với người dân bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới… và đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Từ năm 2016 đến hết tháng 8/2019, toàn quốc đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay 221.693 tỷ đồng vốn từ ngân hàng CSXH, giúp 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775.000 lao động; gần 200.000 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; trên 108.000 căn nhà ở cho hộ nghèo…


Tại tỉnh Sơn La, việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn được chú trọng, các địa phương đã bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách… Từ năm 2014 đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã có trên 216.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn Ngân hàng CSXH, với doanh số cho vay trên 5.849 tỷ đồng. Từ vốn vay tín dụng chính sách đã giúp trên 44.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; góp phần trang trải chi phí học tập cho trên 1.000 con em đi học tại các trường; thu hút việc làm thường xuyên cho trên 18.000 lao động; xây dựng trên 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách; 15.600 lượt hộ mới thoát nghèo, cận nghèo được vay vốn thêm 1 chu kỳ sản xuất, kinh doanh…


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội; điều chỉnh mức cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phù hợp với thực tiễn. MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay tín dụng chính sách đảm bảo đúng đối tượng, quy định, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Các tỉnh, thành phố quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các tổ chức hội, đoàn thể, các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng trong thời gian tới...Các tập thể nhận Bằng khen Bộ Lao động Thương bình và Xã hội.


Nhân dịp này, tỉnh ta đã chuyển trao Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho 5 tập thể; Giấy khen của Ngân hàng CSXH Việt Nam cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

 

Tìm kiếm theo ngày