Hội nghị tổng kết tiểu dự án VAAC-US.CDC và triển khai kế hoạch tiếp nhận, duy trì các hoạt động do dự án VAAC-US.CDC chuyển giao

Ngày 04 tháng 01 năm 2019

Ngày 4/1, Sở Y tế tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết tiểu dự án VAAC-US.CDC (Dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam) và triển khai kế hoạch tiếp nhận, duy trì các hoạt động do dự án VAAC-US.CDC chuyển giao. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; đại diện một số sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo và chuyên trách HIV các trung tâm y tế.


Dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam - Dự án hợp tác giữa Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US.CDC) và Cục Phòng chống HIV/AIDS (VAAC), Bộ Y tế Việt Nam trong khuôn khổ kế hoạch cứu trợ khẩn của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS. Dự án triển khai tại tỉnh Sơn La từ 1/7/2013 đến 31/12/2018. Cơ quan chủ quản là UBND tỉnh, chủ Dự án là Sở Y tế, kinh phí thực hiện hơn 88 tỷ đồng. Dự án triển khai với các hoạt động tiếp cận cộng đồng; tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện; chăm sóc điều trị HIV/AIDS người lớn và trẻ em; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; chăm sóc giảm nhẹ Lao/HIV; tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện; hỗ trợ toàn diện chăm sóc điều trị Methadone; đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS từ tuyến tỉnh đến cơ sở; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế, phương tiện làm việc cho công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh... Sau 5 năm, toàn tỉnh có 58.943 người được sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, điều trị ARV, Methadone; tư vấn, xét nghiệm HIV cho 110.454 người, phát hiện 1.446 người nhiễm HIV; tư vấn, xét nghiệm cho 39.135 phụ nữ mang thai, phát hiện 117 trường hợp HIV dương tính và điều trị LTMC cho 90 trường hợp.Hội nghị tổng kết tiểu dự án VAAC-US.CDC.


Để tiếp nhận và duy trì, đảm bảo chất lượng, sự bền vững các hoạt động của Dự án giai đoạn 2019-2020, tỉnh Sơn La tập trung lồng ghép dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS vào hệ thống khám, chữa bệnh của bệnh viện; bổ sung danh mục khám, chữa bệnh HIV/AIDS vào danh mục thuộc bảo hiểm y tế chi trả; kiện toàn và nâng cao năng lực cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật tuyến tỉnh; xây dựng quy trình hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật; hỗ trợ cán bộ làm việc tại cơ sở điều trị HIV/AIDS hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ nguồn ngân sách địa phương; rà soát bệnh nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao đóng góp của Dự án đối với công tác phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Sơn La. Đề nghị các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận các hoạt động can thiệp và cung cấp dịch vụ HIV/AIDS của Dự án hỗ trợ; triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS; nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện kế hoạch của tuyến dưới; đảm bảo nguồn lực để triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã phê duyệt trong giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo…

Tìm kiếm theo ngày