Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy; trước Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Ngày 17/1, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh khóa XIV đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy; trước Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Thành phố; Thường trực Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện cử tri Thành phố.


48.jpg

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV.


Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Thành phố đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng 12,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, dịch vụ chiếm 46,6%; công nghiệp xây dựng chiếm 43,2%... Thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn đạt 477 tỷ, bằng 113,7% dự toán HĐND-UBND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 24,4%.


Đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ bảy; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh.


Cử tri Thành phố đã kiến nghị một số nội dung: Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Dự án kè thoát lũ từ phường Chiềng Sinh đến trung tâm Thành phố; bố trí vốn để tiếp tục thực hiện Dự án Hồ chứa nước bản Mòng, xã Hua La (Thành phố) và triển khai thi công hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, các điểm tái định cư thuộc Dự án này... 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất thông tin tới cử tri về những kết quả nổi bật về KT-XH, ANQP toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối nguồn vốn để cùng Thành phố và các ngành liên quan sớm giải quyết những kiến nghị của cử tri theo quy định và thẩm quyền.

Tìm kiếm theo ngày