Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Ngày 13/10, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự Hội nghị có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ


Luật Sở hữu trí tuệ ban hành năm 2005 quy định về quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học... và quyền liên quan đến quyền tác giả (gồm biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa), quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng... Đến thời điểm này, Luật Sở hữu trí tuệ đã qua 2 lần sửa đổi, bổ sung nhưng tiếp tục có những khó khăn, vướng mắc, nên dự thảo đề xuất lần này sửa đổi, bổ sung 92 điều và bãi bỏ 2 điều của 14 chương. Sau khi sửa đổi, bổ sung, Luật Sở hữu trí tuệ sẽ có 18 chương và 232 điều.Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham gia ý kiến tại Hội nghị.


Các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo với các nội dung: Một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ cần đảm bảo thi hành các cam kết sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; các phương án và vấn đề nảy sinh khi hạn chế thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hành chính; các quy định liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký quyền tác giả; cần quy định rõ về tác giả và đồng tác giả...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu và chỉ đạo tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, sẽ tham gia trực tiếp tại các phiên lấy ý kiến tại kỳ họp của Quốc hội.

Tìm kiếm theo ngày